Duyuru - Sunuculara oturuma giriş bilgilerinin gönderilmesi (9 Mayıs 2021 Pazar oturumları)
Duyuru - Sunuculara oturuma giriş bilgilerinin gönderilmesi (8 Mayıs 2021 Cumartesi oturumları)
Çevrim içi konferans programı ve kayıt bildirimi
Duyuru
Zoom ve Wonder Platformu kullanım yönergeleri
Duyuru - 4 Mayıs 2021
Konferans programı
14. Dilbilim Öğrenci Konferansı - 8-9 Mayıs 2021
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Dilbilim Topluluğu
Konferans Konuları
 • Sesbilim
 • Sözdizim
 • Biçimbilim
 • Anlambilim
 • Edimbilim
 • Dil edinimi
 • Derlem dilbilim
 • Sözlükbilim
 • Metindilbilim
 • Ruhdilbilim
 • Sinirdilbilim
 • Klinik dilbilim
 • Türk İşareti Dili araştırmaları
 • Söylem çözümlemesi
 • Toplumdilbilim
 • İkidillilik ve çokdillilik
 • Tarihsel dilbilim
 • Dilbilim temelinde çeviribilim
 • Bilgisayarlı dilbilim
 • Doğal dil işleme
 • Dilbilim ve felsefe arakesiti
 • Dilbilim temelinde yabancı dil öğretimi
 • Dilbilim temelinde Türkçenin eğitimi ve öğretimi
 • Tehlike altındaki diller